Το κινητό σχολείο και στον MikroCosmos!!!

Διαβάστε την δημοσίευση στο MikroCosmos εδώ